detské tábory
2024

Zasielanie marketingových ponúk

Zasielanie marketingových ponúk

V  zmysle platnej právnej úpravy týmto poskytujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,  adresa bydliska, mailová adresa prevádzkovateľovi občianske združenie Táborčatá, sídlo Legionárska 19, 831 04 Bratislava,  IČO : 50 084 330 (ďalej pre len „prevádzkovateľ“) pre účelom marketingovej činnosti  – zasielania ponuky detských táborov a katalógu táborov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingovej činnosti poskytuje dotknutá osoba  najviac na dobu 4 rokov. Prevádzkovateľ  zasiela marketingové ponuky a za týmto účelom eviduje v databáze účastníkov detských táborov iba osobné údaje tých osôb, ktoré sa tábora zúčastnili za posledné  4 roky.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o svojich právach zverejnených na  webovej stránke prevádzkovateľa, www.taborcata.sk,  poučená.

Daný súhlas dotknutou osobou sa považuje za súhlas daný dobrovoľne a slobodne.

Súhlas môže dotknutá osoba  kedykoľvek písomne  odvolať zaslaním mailu na taborcata@taborcata.sk.